Maandelijks opzegbaar
Levering door heel West-Europa
Betaal per maand
Installatie nemen wij uit handen
Menu
Meubels huren? Team KeyPro staat klaar!

SNN

Op weg naar 100% circulair!

KeyPro is in 2011 ontstaan met als doel mensen te ontzorgen in het woongenot. We voorzien hiermee expats, projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en bedrijven maar ook particulieren van tijdelijk meubilair. KeyPro doet dit inmiddels 11 jaar succesvol en wil inspringen op de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de transitie naar een duurzamere en circulaire economie. Uiteindelijk wil KeyPro haar dienstverlening 100% circulair maken.

Een nieuwe manier van circulair werken vereist een andere manier van denken en werken en daarvoor zal de interne organisatie vernieuwd moeten worden. KeyPro wil dit samen doen met de huidige werknemers en wil deze de kans geven mee te innoveren met de organisatie. De visie van KeyPro is de werknemers zoveel mogelijk te betrekken in het vernieuwingsproces, zodat zij hier vervolgens optimaal mee aan de slag kunnen gaan. Het doel is om de interne organisatie in te richten op volledig duurzaam en circulair werken.

Dit project bestaat uit vier fasen:

1.  Inventarisatie fase

In deze fase werd gekeken naar de bestaande situatie waar KeyPro staat. Hierin worden oa de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart gebracht.

2.  Gewenste fase

In deze fase gaat een deskundige met de directie en management aan de slag om de gewenste situatie te formuleren.

3.  Ontwerpfase

In deze fase stelt de externe deskundige samen met KeyPro de ‘roadmap’ op, om in kaart te brengen welke stappen er genomen dienen te worden om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen.

3.  Implementatie fase

In deze laatste fase worden de stappen uit roadmap geïmplementeerd en is de rol van de externe deskundige begeleider en coach.

 

We willen inspringen op de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame en circulaire economie en haar dienstverlening 100% circulair en toekomst proof maken. Om de interne organisatie hier ook op in te richten, moet het een en ander gebeuren om zowel mensen als middelen hierop voor te bereiden.

Met behulp van  de SNN en het nieuwe Europese subsidieprogramma (EFRO), hebben we als organisatie de interne organisatie kunnen vernieuwen en nieuwe strategische samenwerkingen kunnen ontwikkelen inclusief de implementatie hiervan.