Op naar een circulaire economie, want hergebruik is de toekomst

KeyPro-furniture_rental-product_as_a_service-circular_economy[data-lity-desc]
07 augustus 2018
Een circulaire economie of economische kringloop, misschien heb je deze termen al eens voorbij horen komen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? En wat komt er bij kijken in de praktijk?
 • KeyPro-furniture_rental-product_as_a_service-circular_economy[data-lity-desc]
 • KeyPro-furniture_rental-product_as_a_service-circular_economy[data-lity-desc]
 • KeyPro-furniture_rental-product_as_a_service-circular_economy[data-lity-desc]
 • KeyPro-furniture_rental-product_as_a_service-circular_economy[data-lity-desc]

Op naar een circulaire economie, want hergebruik is de toekomst
Een circulaire economie of economische kringloop, misschien heb je deze termen al eens voorbij horen komen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? En wat komt er bij kijken in de praktijk?

Onze aarde draait op volle toeren, maar zonder onze wereld zijn we letterlijk nergens. Dagelijks gebruiken wij meer grondstoffen dan de aarde eigenlijk aankan. Voor onze basisbehoeftes als voedsel, drinken en onderdak, maar des te vaker voor ons onuitputtelijke luxe leven. Energievreters slurpen eindeloos door, dag in dag uit. En dat terwijl het aantal mensen op de aarde sterk blijft groeien. De afgelopen 100 jaar is de wereldbevolking zelfs verviervoudigd. De sterke groei van de vraag enerzijds en het tekort aan grondstoffen anderzijds maakt het de hoogste tijd voor verandering. We moeten stoppen met consumeren en starten met een duurzame circulaire economie!

Hoe ziet een circulaire economie eruit?
In een economische kringloop gaan we slimmer om met onze grondstoffen, zodat ook onze toekomstige generaties welvarend kunnen leven op een gezonde planeet. Hierbij wordt de productlevenscyclus aanzienlijk verlengd en komt deze er heel anders uit te zien.

Een circulaire economie in het kort:

 1. Products as a service (PAAS)
  Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten. In de praktijk komt dit erop neer dat klanten alleen betalen voor het gebruik van producten, niet voor het bezit. Een andere mogelijkheid is dat de producent het product aan het einde de levensduur terugkoopt.
 2. De waarde van producten blijft behouden
  Door kritisch te kijken naar producthergebruik wordt de waarde van producten gemaximaliseerd. Kan het product niet meer worden hergebruikt, dan wordt bekeken in hoeverre de onderdelen nog bruikbaar zijn.
 3. Een schadevrij productieproces
  Zowel tijdens de productie, het gebruik als de verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten. Veilig voor gebruiker en de omgeving.
 4. Gebruiksproducten behouden zo lang mogelijk het oorspronkelijke doel
  De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals verlichting) worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies. Een lamp wordt bijvoorbeeld hergebruikt als verlichting in een laptop.
 5. Verbruiksproducten zijn geheel biologisch afbreekbaar
  De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals handzeep) zijn geheel biologisch afbreekbaar en worden (zodra alle waardevolle grondstoffen eruit zijn gehaald) teruggegeven aan de natuur.
 6. De kwaliteit wordt belangrijker dan de kwantiteit
  Omdat de prestatie van het product de waarde bepaalt, wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent.
 7. Een belangrijke succesfactor is (cross-sectorale) ketensamenwerkinggericht
  Alleen samen kan een meervoudige waarde van producten worden gecreëerd. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde. Win-win-win!
 8. Al bij het ontwerp wordt rekening gehouden met demontage en het scheiden van materiaal
  Al bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het einde van de gebruiksfase. Producten worden zo ontworpen en ontwikkeld dat deze uiteindelijk gemakkelijk demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig kunnen worden gescheiden.

KeyPro zet eerste stappen richting het circulair ondernemen
Het ontstaan van een circulaire economie heeft tijd nodig. Bewust worden, actie ondernemen en doorpakken. Het is een transitie waarin wij het voortouw willen nemen. Bij KeyPro proberen wij producten, zoals tafels en kasten, zoveel mogelijk van duurzaam hout te selecteren. Mocht er gedurende het gebruik schade ontstaan, dan zijn dit bij uitstek producten die wij kunnen repareren.

Daarnaast proberen wij producten zo veel mogelijk opnieuw te verhuren en zelfs te verkopen, wanneer wij deze niet meer (kunnen) verhuren. Onze afvalstroom is zo veel mogelijk gescheiden in samenwerking met lokale afvalverwerkers. De komende tijd willen wij meer producten in ons assortiment opnemen die passen binnen de circulaire gedachte, waarbij wij tevens coöperaties aan willen gaan met leveranciers, producenten en partners. Helaas geldt dit nog niet voor al onze producten en zullen wij op korte termijn starten met een aparte interieurlijn die dit zo veel mogelijk benaderd. Ons uiteindelijke doel? Dat KeyPro uitsluitend producten ‘as a service’ (Paas) aanbiedt.

Kortom de eerste stappen zijn gezet, maar we zijn er nog lang niet. Samen met onze leveranciers en klanten willen wij deze beweging maken en écht anders met producten omgaan. Stap voor stap en elke dag een beetje dichterbij. Want we hebben maar één planeet en daar moeten we zuinig op zijn!